Projekt azonosító szám: EFOP-1.3.5-16-2016-00817

Projekt cím:

Interkulturális programok a generációk közötti távolságok csökkentésére
a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesülettel

Kedvezményezett: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Összeg: 25.000.000 Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósulási ideje: 2017.03.01-2020.03.01

 

Projekt bemutatása

 

 

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2017. február 7-én 25 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.3.5-16 kódszámú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázati konstrukción, 100%-os támogatási intenzitással.

 

Az „Interkulturális programok a generációk közötti távolságok csökkentésére a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesülettel” című projektünk célja, hogy a Tatán és környékén zajló kulturális és fenntarthatósági eseményeken aktívan vonjuk be az egyébként egymástól elkülönülten élő és egymás melletti párhuzamos szórakozási lehetőségeket kereső generációkat. A projekt keretében létrejött aktivitások és a találkozók lehetővé teszik, hogy a generációk képviselői ne csak passzív befogadók, hanem aktív, a műsorban és a programkínálatban is együttműködő felek legyenek, példát mutatva ezzel a társadalomnak.

A hároméves megvalósítási időszak alatt (2017.03.01-2020.03.01.) az idősek és a fiatalok különleges igényeire, szokásaira koncentrálva valósítottuk meg a programokat. Összesen 81 projektesemény valósult meg, a néhány tíz fős programtól kezdve a több száz fős rendezvényekig, melyek által összesen 8944 főt tudtunk igazoltan elérni.